fbpx

De belangrijke persbijeenkomst die na een derde spoed vergadering van Magical Triangle plaatsvond, werd abrupt onderbroken! Er is uitleg gegeven over hoe de veiligheid op het Magisch Weekend wordt gewaarborgd en welke belangrijke maatregelen er inmiddels zijn getroffen. Maar zijn die maatregelen al niet te laat? Ik mocht aanwezig zijn bij de persvoorlichting waar Dhr. Benfolo Evil Penstroke het woord nam namens Magical Triangle: “Er zijn duistere krachten op komst, dit valt niet tegen te houden, maar wij zullen ten alle tijden onze leerlingen beschermen tegen het kwaad.” Een korte schrik komt er in de zaal. Er waren nog steeds ontkennende partijen die hun kop in het zand steken. Dhr. Gerben Grimas “Minister van Veiligheid” stond op en vulde aan “Men hoeft zich geen zorgen te maken, er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen door heel het land op de plaatsen waar de Fieldtrips heen zullen gaan”. We zagen de vertegenwoordigers van Magical Triangle een blik naar elkaar werpen. Dhr. Gerben Grimas minister van Veiligheid was tijdens de laatste vergadering van Magical Triangle aangeschoven en had namens “Het Magische Uniment” de doorslag gegeven dat de georganiseerde weekenden door moesten gaan ten behoeve van het op doen van kennis uit de praktijk. Het ministerie neemt hierbij de verantwoordelijkheid over van Magical Triangle omtrent veiligheid. “Het kan en mag niet gebeurden dat zo’n mooi vorm van lesgeven uit ons cultuur verdwijnt” benadrukt Grimas. Er volgde een opsommingen van veiligheidsmaatregelen welke in mijn oren allemaal erg standaard leken. Een van de weinige nieuwe beveiligingsmethode is “KR8” een methode waarbij acht Professionals om het terrein buiten de beveiligde koepel om patrouilleren. Tijdens deze lange lijst van Beveiligingsmethode viel mijn oog op Prof. Hector Pecus die wat stil in een hoekje zat, hij was zichtbaar verzwakt, zijn handen ruste op het metalen harnas om zijn Linkerbeen. Hij mompelde zacht in zichzelf terwijl er een warme gloed ontstond tijdens zijn hand oplegging. Dhr. Penstroke nam opnieuw het woord: “Wij hebben meerdere bijeenkomsten gehad met Magical Triangle om er voor te zorgen dat wij allemaal op één lijn zitten. Magical Triangle en het magisch Uniment zijn van mening dat Het Magisch Weekend door moet gaan, we laten ons niet in de weg staan door de dreiging van buiten af.” Er volgde een pijnlijke gil vanuit de hoek. Prof. Pecus grijpt naar zijn been en zakt in elkaar. De Persbijeenkomst word abrupt onderbroken en de professor werd direct afgevoerd. Een paar dagen later zocht ik Prof. Pecus op in Illdeward het ziekenhuis voor speciale ziekte en kwalen. Hij vertelde ons dat hij er liever niet verder over wilde uitwijken en doet er alles aan zou doen om op het Magisch Weekend aanwezig te zijn. “Heeft dit te maken met de duisternis die opkomst is?” vroegen ik aan de professor. Zijn antwoord hierop was “Dat wat ik meegemaakt heb, heeft grote impact gehad, ik had dit niet overleefd zonder dhr. Benfolo Evil Penstroke” hij wijst naar zijn been. “Het weer is verandert, de duisternis komt niet alleen van buiten…”. Nog voordat hij zijn zin kon vervolgen kwamen prof. Athébaldus en dhr. Penstroke binnen. Ik werd gevraagd even op de gang te wachten, bij terug komst waren de drie verdwenen.

Engelbert Ditzem