fbpx

De radio geeft het nieuws van de avond.

Twee leerlingen hebben een klapband gehad, maar zijn uiteindelijk goed terecht gekomen. De magische weekenden van Magical Triangle starten vanaf vandaag door heel het land. In de auto is geroezemoes over wat er dit weekend te wachten staat.

De voorbereidingen bij Huize van Strijen zijn inmiddels in volle gang. Sophie Woods en Iara Maris zetten met een paar handgebaren de tenten op. Benfolo en Hector zijn inmiddels in hun zoveelste discussie over de veiligheid van de leerlingen. Gerben Grimas doet een ronde over het terrein onder begeleiding van Martijn. Gerben heeft de leiding over de logistieke zaken omtrent de veiligheid en zal met zijn mensen het terrein beschermen.

De diplomering

Langzaam aan verschijnen de andere docenten en magische begeleiders. Dhr. Elzevier had nog last van zijn nieuwe tweedehands bezem, die af en toe wat haperde in de lucht. Dit zag docente Jaella Felida natuurlijk al lang aankomen in de sterren terwijl ze heerlijk aan het koken was boven een heksenketel.

Het is tijd om de leerlingen te ontvangen. Er zijn oude, maar ook zeker nieuwe gezichten bij die allemaal even nieuwsgierig zijn naar wat het weekend zou brengen. Iedereen krijgt een slaapplaats toegewezen en de persoonlijke doelen worden uitgereikt. Tevens is het tijd voor Magical Meetings. Nadat iedereen met elkaar kennis heeft gemaakt wordt er gebeld. De leerlingen en de docenten vormen een kring.

Al snel wordt duidelijk dat er in de docentenkamer een discussie was tussen Benfolo en Hector. Het object in het been van Hector, de “Orbulisk’ genoemd, houdt de kwade energieën niet veel langer meer tegen. Hector heeft aan zijn nicht gevraagd om zijn taken over te nemen als docent. Het is niet meer veilig voor hem, maar ook niet voor de leerlingen, vindt Hector. Hector valt even stil, voordat hij zijn besluit kenbaar maakt: “Dan ga ik er vandoor”. “Zie ik je nog?” vraagt Benfolo met tranen in zijn ogen. Hector knikt. “Ik ga je missen,” voegde Benfolo er aan toe. “Ik jou ook man,” en de twee omhelsen elkaar. Hector pakt zijn koffers en vertrekt de duisternis in…

Het aftreden van Professor Hector Pecus

Helena Asteria Pecus neemt op het balkon het woord. Men kon meteen zien dat deze vrouw van de regeltjes was. Ze houdt van volharding en draadkracht, is streng maar ook rechtvaardig. De leerlingen worden begeleid naar de sorteersessie waar iedereen wordt gesorteerd in de vier afdelingen. Aangezien iedereen zo enthousiast is, start meteen de les Astronomie, gegeven door Jaella Felida. Een zeer uitgebreide les onder de sterrenhemel en een mooie volle maan. Tijdens de les komen twee leerkrachten langs met iets dat eruit zag als een brancard met een lichaam. Al snel worden ze weggestuurd. Hierna is het lesprogramma van vrijdag voorbij.

Echter is iedereen zodanig bezig met hun persoonlijke doelen, dat er van slapen weinig terecht komt. Die avond gebeuren er meerdere dingen, zoals rituelen en beschermende spreuken onderzoeken. Maar het valt op dat er ook dingen verdwijnen, zoals een masker van klei, zonder dat iemand het ziet. De heer Grimas rent die nacht het terrein op, en fluistert dat veel van zijn mensen zijn verdwenen, dat de beschermende koepel gaten bevat die van binnen uit zijn gemaakt. Sommige leerlingen zijn zelfs zo ijverig bezig tot de zon op, zodat ze met een slapend hoofd bij het openingsritueel aanwezig zijn. Sophie Woods gebruikt haar magische melodieën om de mensen in het hier en nu te krijgen. Er wordt aangegeven dat de heer Enur Neeg gisteravond is aangevallen en dat er overal vreemde stenen met symbolen (“een driehoek met een soort vork eronder”) liggen.

De zaterdag bevat heel wat lessen, zoals Helende Magie, waarin Docent Helena Pecus uitlegt dat door positief te denken, van daaruit het positieve ontstaat, een heel oud geheim. Daarnaast zijn er ook de lessen Mythologische Wezens, Historie der Magie, Toverdranken, Duistere Materie en Waarzeggerij. De Les Duistere Materie was vreemd en onaangenaam. Docent Benfolo Penstroke lijkt niet helemaal zichzelf te zijn. Er verdwijnt zelfs een zwarte spiegel. Toen hij even weg gaat en later terug komt, weet hij niet eens meer dat hij les heeft gegeven, hij geeft zelfs aan er helemaal niet te zijn geweest. Maar wie was dit dan wel, en waarom droeg diegene een vreemde ketting… Leerlingen beginnen ook te discussiëren over ene Seaheart of Siard. Iemand die vrijdag aanwezig zou zijn geweest maar nu opeens niet meer aanwezig is. Hij droeg een steen omringd met maliën.Het is avond geworden en het eten dat verzorgd wordt door Jealla smaakte fantastisch. De les Waarzeggerij bestaat uit diverse onderdelen gegeven door verschillende vakdocenten. Zo gaf docent Iara Maris Theebladeren Lezen, docent Johan Elzevier Historie der Magie, docent Sophie Woods pendelen, docent Helena Pecus Readings en gastdocente Samantha Moor gaf Runes Lezen.

Na de les worden door verschillende leerlingen briefjes gevonden, met vreemde opdrachten die niet voor hen zijn bedoeld. Ook hier staan vreemde symbolen op. De groep besluit dat het genoeg is en gaat op onderzoek uit. Steeds meer stenen en spreuken worden gevonden in het bos. En toen ergens in het donker verschijnt een duistere gedaante met vlammen. Langzaam aan verschijnen er steeds meer duistere tovenaars op het terrein.

De leerlingen beginnen allemaal spreuken uit te schreeuwen. De duistere tovenaars dreigden enkel. Plots verdwijnen ze, bijna allemaal op een na. Deze komt steeds naderbij. Een zangstem zo helder als de nacht. Ze doet haar kap en mantel af, een meisje met vreemde ogen en een hoofdsieraad op. Ze stort in op de grond. Het blijkt Anastasia te zijn, het meisje dat vorig jaar verdween. Ze ligt op de grond met een oud stuk perkament in haar handen. De leerlingen nemen haar mee naar binnen en beginnen hun helende rituelen op haar uit te voeren. Langzaam maar zeker komt ze bij. De docenten bedenken dat het vandaag haar verjaardag is, precies de dag waarop ze vorig jaar verdween. Het zou nu slimmer zijn om Anastasia te laten denken dat ze niet weg is geweest, en de volgende avond naar Illward wordt gebracht, het ziekenhuis voor speciale ziekte en kwalen. Voor nu spelen we met zijn allen alsof alles goed is. De avond wordt gezellig afgesloten met een spel.

Zondag is de dag dat men nog even een extra les kan volgen. Iara Maris heeft speciaal haar speciale inkten mee genomen en een bijzonder diertje om na te tekenen. Sophie Woods heeft haar pendels opnieuw schoongemaakt en Johan Elzevier vertelt met passie over Kruidenkunde. Daarnaast geeft Helena Pecus de leerlingen een Helende Reis, een mooi ritueel in de magische boshut. Benfolo Penstroke zit in de docentenkamer en iedereen kan bij hem langs voor de persoonlijke doelen.

Hij vertelt dat er dit jaar veel gebeurd is waar je over na kan denken. Mensen hebben verschillende dingen moeten uitzoeken. Zo had Anastasia een hoofdsieraad om op de avond dat ze terug kwam. Dit sieraad gemaakt uit maliën bevat de Repetistone, een steen waarin een herhalende vloek huist. Een vloek die, wanneer je hem opheft, weer opnieuw in werking wordt gezet. In dit geval de Puppetris spreuk, een spreuk waarbij je in controle staat van iemand anders. Diegene, waarschijnlijk een luitenant van Morgreth, wilt dat de duistere heerser terugkeert op deze aarde. Hij heeft Anastasia deze vloek gegeven en zij heeft al die tijd materiaal mee genomen zonder dat iemand het zag, onder andere beveiligingsspreuken bij het hek, het masker, de zwarte spiegel… Het masker, de spiegel en de spreuk die Anastasia bij zich droeg vormen samen “The Dark Triad”. Dit wordt afgebeeld als een omgekeerde driehoek met een vork. Het symbool dat overal op het terrein verspreid ligt. Zij had de opdracht gekregen om de beschermende koepel van binnen uit te openen, en om de nacht na volle maan het ritueel uit te voeren waarmee je de Imirrotator kan creeren, een spiegel gesmeed om krachten van een ander over te nemen.

Er wordt verteld over de Haumiciara, een ketting waarmee je het uiterlijk van iemand anders kan overnemen. In samenwerking met de Imirrotator die de krachten van iemand anders overneemt, zou je dus iemand anders kunnen ‘worden’. En dat zou wel eens heel gevaarlijk kunnen zijn… Wederom wordt de naam Seaheart genoemd, en hoewel dit niet gebruikelijk is, kent Benfolo Penstroke de naam. Seaheart of Siard was een geestensverschijning, maar die zit principe enkel in een kasteel. Dus wat deed dat hier?

Het wordt namiddag. Alle leerlingen verzamelen zich in een grote kring. De Repetistone wordt gereinigd door een helend ritueel. Een grote knal maakt kenbaar dat de steen geen kwaad meer kan doen. Het is tijd voor de certificatenuitreiking. Er is zelfs pers van The Knowledge bij, de magische krant. Langzaam aan zeker begint iedereen afscheid te nemen van elkaar. Iedereen neemt zijn of haar eigen weg, per bezem, vliegend vloerkleed, of met de MagnieTrein, terug denkend aan een magisch weekend, met oude bekenden en ook nieuwe vrienden, hopend dat de tijd weer snel voorbij vliegt, op naar een nieuw avontuur…