Nieuwsgierig Nieuws

Nieuwsgierig Nieuws

Voor iedereen die magie in zich heeft

Klik op het onderstaande nieuwsgierig nieuws en lees verder…

2017Knowledge2

Het blad

voor iedereen die magie in zich heeft

Oud Nieuws

Klik op het onderstaande verhaal of legende en lees verder…

07

Het Aftreden van Hector

De man die al jaren bezig was met het uiten van zijn passie in de vorm van lesgeven, heeft vrijdag de dertiende zijn ambt neergelegd. De reden is dat zijn situatie nu te gevaarlijk werd waardoor hij bang was zichzelf te verliezen. Hoewel zijn collega’s het trieste nieuws zeer betreurden, begrepen ze zijn keuze. Hector viel even stil, voordat hij zijn besluit kenbaar maakte: “Dan ga ik er vandoor”. “Zie ik je nog?” vroeg Benfolo met tranen in zijn ogen. Hector knikte. “Ik ga je missen,” voegde Benfolo er aan toe. “Ik jou ook man” en de twee omhelsden elkaar. Hector pakte zijn koffers en vertrok de duisternis in… “Afgelopen jaar heb ik enorm lopen twijfelen,” begon Hector tijdens dit interview. Het was een jaar van vallen en opstaan voor hem. Hij wilde langs de ene kant zijn team met zijn vrienden niet in de steek laten, maar aan de andere kant vond hij het moeilijk om er vandoor te gaan. Het kwaad dat in het been van Hector schuilt is een groot gevaar voor iedereen. Een magisch systeem hield het allemaal in evenwicht, maar langzaam maar zeker voldoet het niet meer en zal de duisternis de overhand krijgen. Hector nam plaats in zijn lederen fauteuil en begon over vroeger. “De nacht dat Benfolo, Athébaldus en ik al het kwaad uit de wereld wilden helpen, liep volledig mis. Door gebruik te maken van de ‘Orbulisk’, een magisch object dat Benfolo ontworpen had, konden we samen met een ritueel de kwade energieën naar ons toe trekken. Maar de Orbulisk was te klein en kon het niet aan. Wie had ooit gedacht dat er zoveel slechts in de wereld kon zijn? Het dreigde mis te gaan en ik besloot de Orbulisk kapot te trappen. Hij spatte in drieën uiteen, waarvan een deel in mijn been terecht kwam. Het mechanisme hield de kwade kracht in mijn been tegen. Athébaldus heeft mij die avond naar een portaal gebracht en Benfolo heeft de Orbulisk proberen mee te nemen. Het kwaad ging achter hem aan. Hij rende de heideveld af richting de bossen, een lichtflits volgde samen met een trilling en daar lag hij, oog in oog met de Nalhaué…” Hector bleef even stil, slikte even en nam direct daarna een grote slok van zijn kruidenthee. “Althans zo vertelt Benfolo het altijd, ik was zelf bewusteloos.”. De laatste vraag die wij hem stelden was dezelfde die Benfolo ook aan hem vroeg. Hij knikte geruststellend.

Artikel Magische Ontmoeting enkel de foto

Een Magische Ontmoeting

Eens in de zoveel jaar keert hij terug, hij die meemaakte waar niemand over durft te spreken. Wat doet hij hier? Waarom is hij terug? Is er Duisternis op komst? Prof. Athébaldus Franiker beter bekend als de overwinnaar van Het duel van Kathréftis was voor heel even terug in het land. Het schijnt dat hij ongeveer een maand aanwezig is geweest. Waarbij hij onder andere een ontmoeting had met Benfolo Evil Penstroke waar ik bij mocht zijn voor een kort interview. Dhr. Penstroke geeft openlijk aan dat er meer magische veiligheidsmaatregelen moeten komen tijdens magisch weekend, en heeft Prof. Franiker om advies gevraagd. Het slechte nieuws van vorig jaar daar zwijgen bijna alle kranten over. “Dit gaat niet alleen om Magical Triangle, maar vooral om de veiligheid van de magische- en magnie wereld” verteld dhr. Penstroke “ Waarom steekt iedereen dan zijn kop in het zand?”. Even bleef het stil in de kamer, voordat Prof. Franiker het antwoord gaf “Als niemand er van af weet, hoeven ze het ook niet te vrezen”. “Wanneer je de angst aandacht geeft, is dat voeding voor de schrik” mompelde dhr. Penstroke bevestigend in zichzelf. Er ontstond een lichte spanning en er werd nadrukkelijk gevraagd of wij over het verdere gesprek niks willen publiceren. Prof. Athébaldus Franiker trok zijn jasje recht en zette zijn hoed op. De twee keken elkaar aan. “Je gaat weer weg?” vroeg dhr. Penstroke. Prof. Franiker knikte. “Zie ik je nog?” de professor keek geruststellend… Ik praten nog even verder met dhr. Penstroke die nog maar weinig tijd had. “Hoe gaan jullie de veiligheid waarborgen op jullie Magisch Weekend?” dhr. Penstroke antwoorden dat deze zaken zo direct met Prof. Hector Pecus te gaan bespreken en er vanavond met het team een spoed bijeenkomst zal plaatsvinden. Hij noemde vlug wat namen als Sophie Woods, Iara Maris, Helena Asteria Pecus, Johan Hendrik Elzevier, Jaella Felida en Martijn van Beest. Benfolo lachte vriendelijk en wilde vertrekken “een laatste vraag dhr. Penstroke” Hij keek mij vriendelijk aan. “Hoe komt het dat Prof. Hector Pecus onze interviews ontwijkt, weet hij meer?” Het gezicht van Dhr. Penstroke verstarde en keek me aan met glazige ogen, schudde zijn hoofd en verdween… Is er duisternis op komst? Engelbert Ditzem

Prof. Hector Pecus stort in

De duisternis komt niet alleen van buiten

De belangrijke persbijeenkomst die na een derde spoed vergadering van Magical Triangle plaatsvond, werd abrupt onderbroken! Er is uitleg gegeven over hoe de veiligheid op het Magisch Weekend wordt gewaarborgd en welke belangrijke maatregelen er inmiddels zijn getroffen. Maar zijn die maatregelen al niet te laat? Ik mocht aanwezig zijn bij de persvoorlichting waar Dhr. Benfolo Evil Penstroke het woord nam namens Magical Triangle: “Er zijn duistere krachten op komst, dit valt niet tegen te houden, maar wij zullen ten alle tijden onze leerlingen beschermen tegen het kwaad.” Een korte schrik komt er in de zaal. Er waren nog steeds ontkennende partijen die hun kop in het zand steken. Dhr. Gerben Grimas “Minister van Veiligheid” stond op en vulde aan “Men hoeft zich geen zorgen te maken, er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen door heel het land op de plaatsen waar de Fieldtrips heen zullen gaan”. We zagen de vertegenwoordigers van Magical Triangle een blik naar elkaar werpen. Dhr. Gerben Grimas minister van Veiligheid was tijdens de laatste vergadering van Magical Triangle aangeschoven en had namens “Het Magische Uniment” de doorslag gegeven dat de georganiseerde weekenden door moesten gaan ten behoeve van het op doen van kennis uit de praktijk. Het ministerie neemt hierbij de verantwoordelijkheid over van Magical Triangle omtrent veiligheid. “Het kan en mag niet gebeurden dat zo’n mooi vorm van lesgeven uit ons cultuur verdwijnt” benadrukt Grimas. Er volgde een opsommingen van veiligheidsmaatregelen welke in mijn oren allemaal erg standaard leken. Een van de weinige nieuwe beveiligingsmethode is “KR8” een methode waarbij acht Professionals om het terrein buiten de beveiligde koepel om patrouilleren. Tijdens deze lange lijst van Beveiligingsmethode viel mijn oog op Prof. Hector Pecus die wat stil in een hoekje zat, hij was zichtbaar verzwakt, zijn handen ruste op het metalen harnas om zijn Linkerbeen. Hij mompelde zacht in zichzelf terwijl er een warme gloed ontstond tijdens zijn hand oplegging. Dhr. Penstroke nam opnieuw het woord: “Wij hebben meerdere bijeenkomsten gehad met Magical Triangle om er voor te zorgen dat wij allemaal op één lijn zitten. Magical Triangle en het magisch Uniment zijn van mening dat Het Magisch Weekend door moet gaan, we laten ons niet in de weg staan door de dreiging van buiten af.” Er volgde een pijnlijke gil vanuit de hoek. Prof. Pecus grijpt naar zijn been en zakt in elkaar. De Persbijeenkomst word abrupt onderbroken en de professor werd direct afgevoerd. Een paar dagen later zocht ik Prof. Pecus op in Illdeward het ziekenhuis voor speciale ziekte en kwalen. Hij vertelde ons dat hij er liever niet verder over wilde uitwijken en doet er alles aan zou doen om op het Magisch Weekend aanwezig te zijn. “Heeft dit te maken met de duisternis die opkomst is?” vroegen ik aan de professor. Zijn antwoord hierop was “Dat wat ik meegemaakt heb, heeft grote impact gehad, ik had dit niet overleefd zonder dhr. Benfolo Evil Penstroke” hij wijst naar zijn been. “Het weer is verandert, de duisternis komt niet alleen van buiten…”. Nog voordat hij zijn zin kon vervolgen kwamen prof. Athébaldus en dhr. Penstroke binnen. Ik werd gevraagd even op de gang te wachten, bij terug komst waren de drie verdwenen. Engelbert Ditzem

Magical Triangle Excuus aan dhr

Excuus aan dhr. J.H. Elzevier

Tijdens het Magische Weekend “The Spirit Awakens” was er een pittige les bezemsteelvliegen gepland. Echter door een zware storm was onze vaste docent verhinderd en moesten wij als organisatie uitwijken naar een andere les. Diverse scholen hebben toen aangegeven dat ze hun leerlingen wat kruidenkunde wilden bij brengen. Zo kwam er een functie kruidenwetenaar vrij waarop men kon solliciteren. Op de vacature waren twee aanmeldingen, waarvan één ons zeer geschikt leek. Uiteindelijk was onze gastdocente Jaella verhinderd in verband met de uitreiking van haar prijs “De Welwitschia Award”. Zo’n bijzondere prijs in ontvangst te nemen is een grote eer en daar hebben wij natuurlijk alle begrip voor. Helaas kwamen wij wederom zonder docent te zitten voor dit kruidige vak. Dhr. Elzevier was zo fantastisch om alsnog na zijn afwijzing een les kruidenkunde op zich te nemen maar moest zich op korte termijn nog wel even inlezen, omdat dit niet het vakgebied is waar wij normaal in thuis is. Echter had dhr. Elzevier een zeer interessante les voorbereid waarbij de leerlingen veel kennis konden opdoen. Helaas werd zijn les tweemaal verstoord en uiteindelijk gecanceld door omstandigheden waar wij momenteel niet over kunnen uitwijken. Er was zelfs op het weekend een petitie gestart door de leerlingen, om een les kruidenkunde te krijgen van dhr. Elzevier. Prof. H. Pecus en dhr. Penstroke voelden de enthousiasme en teleurstelling van de leerlingen en hebben oprechte excuses aangeboden aan dhr. Elzevier. De twee heren hebben dhr. Elzevier voorgesteld om in hun plaats een les te verzorgen tijdens de afwezigheid van Jaella, die de avond van haar uitreiking op een onverklaarbare wijze onwel was geworden. Dhr. Elzevier heeft al diverse lessen gegeven en was zeer tevreden met deze oplossing. Dhr. Elzevier heeft inmiddels ook weer zijn oud vak opgepakt, namelijk Historie der Magie.

Afkijken

Nieuwe lesmethode

Dhr. Franiker heeft sinds kort een nieuwe lesmethode ontwikkeld waardoor studenten tijdens de les kunnen afkijken van elkaar. ‘Door het afkijken leren studenten hun eigen antwoorden te vergelijken met die van de ander. De vraag is natuurlijk, neem je het klakkeloos over of ga je serieus nadenken waarom de ander tot een antwoordt is gekomen.’zo zegt Athébalus. Studenten leren uiteraard het afkijken af als ze aftrek krijgen van hun studiepunten bij misbruik. ‘Want uiteraard kunnen wij als docent gewoon meekijken. Want afkijken werkt. ’aldus Athébaldus.