fbpx

In de magische wereld zijn vele beroepen en interesses te vinden. Iedereen gaat immers zijn eigen weg en ontdekt zijn eigen pad. Toch zijn er ook een heleboel magiërs die dezelfde beroepen uitvoeren, of dezelfde belangen hebben. Soms groeperen zij zich in een Gilde. Dat is een erkende groep die een bepaalde magische stroming of overtuiging delen.

Natuurlijk kunnen we niet alle Gilden benoemen, maar hieronder staan een aantal van de meest voorkomende Gilden in de magische wereld.


Maangiers

Leden van de Maangiërsgilde gebruiken de kracht van de maan en de maanfases in hun magisch werk. De gilde heeft leden over de gehele magische wereld, en mensen die hulp nodig hebben kunnen een brief achterlaten bij verschillende Maangiërpilaren op verspreide locaties, die dagelijks door verantwoordelijke Maangiërs bezocht worden. Bijeenkomsten van de gilde zijn eens per maand in Lunar Counsel, waar de leden niet allemaal bij hoeven te zijn, maar waar wel een verslag van wordt gestuurd met uilenpost. Tijdens elke super volle maan vindt een grote bijeenkomst plaats waar iedereen bij probeert te zijn. De maan geeft aan wanneer het tijd is voor de aanwerving van nieuwe leden. Dit wordt officieel aangekondigd en mensen kunnen bij een jury langs om te tonen wat ze doen met maanenergie, waarna ze al dan niet aangeworven worden.


Zonnezusters

De Zonnezusters is een eeuwenoude gilde dat met de levenskracht van de zon werkt, en deze ook vereert. Ze volgen heel sterk, al van oudsher, het natuurritme en de heksenfeesten die daarbij horen. Helaas kregen zij een slechte naam door een groepering die zich steeds verder aftakte van de grotere groep, waardoor zij zich terug getrokken hebben en zich niet meer openlijk uiten als Zonnezuster. Vroeger werkten de Maangiërs en de Zonnezusters sterk samen, aangezien het toenemen van de zon en maan een gevolg had voor de ander. Ze vormden een eeuwenoud evenwicht, dat nu helaas niet meer is. Desondanks bestaan er wel degelijk magiërs die nog steeds de gebruiken van de oorspronkelijke Zonnezustersgilde beoefenen, maar door het terugtrekken in anonimiteit valt er verder weinig over deze gilde te vertellen.


Bezwering Brouwers

Bezwering Brouwers vind je overal in de magische wereld. Sommigen hebben hun eigen winkel waar ze hun brouwsels verkopen, anderen trekken rond en bieden hun diensten aan, en anderen blijven meer anoniem en gefocust op kennis vergaren omtrent bezweringen. Zij bedenken, ontwerpen en maken tal van bezweringen in allerlei vormen, maten en kleuren. In hun gilde delen ze hun kennis met elkaar. Zij kennen als geen ander de wetten en regels van de Magie, de grenzen tot waar hun brouwsels magie verrichten. Ze staan sterk in contact met elkaar via brieven, en delen zo hun vondsten en nieuwste ontdekkingen, of waar ze onlangs een belangrijk ingrediënt gevonden hebben. Ze staan zeer open voor nieuwe leden, want als magisch brouwer word je al snel door hun opgemerkt en gecontacteerd.


Genezersgilde

De Genezersgilde bestaat uit 4 onderverdelingen, elk met een focusdoelgroep. Zij zijn vooral reizigers, te herkennen aan zelf gemaakte spelden. Je kan elk lid van deze gilde aanspreken om zelf deel te worden ervan. Ze gebruiken helende magie en genezende drankjes en andere items, die ze vaak in breed arsenaal bij zich dragen.

  • Magiërs: Medicina Magica ~ dragen een speld gemaakt van een groen blad en een takje vlierbloesem
  • Magniërs: Medicina Magnica ~ dragen een speld gemaakt van een groen blad en een hulstblad
  • Natuur: Medicina Natura ~ dragen een speld gemaakt van een groen blad en een takje lavendel
  • Wezens: Medicina Creatura ~ dragen een speld gemaakt van een groen blad en een stuk slangenhuid

Alliantie van Avonturiersbijstand

De Alliantie van Avonturiersbijstand is een netwerk van mensen die onderweg plekjes en materiaal voorzien, of hun deuren openzetten voor reizigers om te rusten en te ondersteunen. Als lid van deze gilde krijgt men houten schijfjes met hun symbool om op te hangen aan de woningen of te dragen als badge. Zo kunnen avonturiers veilige rustplekken herkennen. Leden worden jaarlijks gecontroleerd door een aantal afgevaardigden van de gilde, om te controleren of men nog voldoet aan de voorwaarden om als veilige rustplek voor avonturiers beschouwd te worden. Je kan deze afgevaardigden een brief schrijven om een eigen Alliantieplek op te starten.


Profeten der Hemellichten

De Profeten der Hemellichten doen voorspellingen uit het observeren van het hemelrijk. Sommige leden werden aangeworven doordat ze een visioen kregen, anderen doordat ze gevraagd werden door de hogere raad van de gilde. De profeten staan best open voor nieuwe leden, maar er is wel een duidelijke hiërarchie aanwezig, en hoe hoger de rang hoe moeilijker en complexer de magie is die men daar gebruikt. Zij brengen ook de beweging van de hemellichamen in kaart. Jaarlijks houden zij een voordracht waar magiërs op af komen, om te horen wat zij voor het komende jaar in de sterren zien.


Verbond van Kroniekconsorten

Het Verbond van Kroniekconsorten bestaat uit archeologen en historici, en zijn constant bezig met het verder onderzoeken van het verleden. Naast het zoeken, opgraven, herstellen, inschatten en omschrijven van gevonden voorwerpen en kennis, werken ze ook samen met het Bewaarhuis van Bewonderingswaardigheden, waar je vele artefacten kan terugvinden, gevonden door het Verbond. Om lid te worden moet je kunnen aantonen dat je je breed hebt onderricht in de geschiedenis en het verleden van de magische wereld.


Schriftuurders

De Schriftuurders zijn bestudeerders van geschriften en teksten en landkaarten. Met tal van documenten kan je bij hen terecht voor meer info. Men zegt dat de Schriftuurders een gigantische ondergronds complex bezitten met miljarden perkamentrollen, boeken en kaarten. Wanneer de gilde nieuwe leden aanwerft, gebeurt dit zeer heimelijk. Het gerucht gaat dat uitverkorenen dan een brief krijgen in ingewikkelde geheimtaal, en deze een jacht start om verschillende stappen te ontcijferen, tot enkel de beste(n) overblijven en lid worden van de gilde. Je kan bij de Schriftuurders langs om kaarten officieel te laten certificeren.


NEDwerk

Sinds de opstand tussen magische mensachtigen en de tovenaarsgemeenschap heeft Ned Nagglebones het NEDwerk opgericht. Hiermee wil hij voor de magische mensachtigen een brug vormen naar de toveraarsgemeenschap, waardoor ze serieuzer genomen worden. NEDwerk bestaat voornamelijk uit handelaren, verzamelaars en organisatoren van markten en andere evenementen.


Buurtwitch

Bewakers van de grens tussen de magische wereld en de wereld van de magniërs. Zij zijn neerbuigend op de magniërs. Ze dragen allemaal dezelfde bonnet en sjaaltje, volledig in het zwart. Zij hebben geen logo of beeldmerk en zijn enkel herkenbaar aan de combinatie van hun bonnet en het specifiek sjaaltje.


Vereniging voor Vreedzame Verbroedering

Als reactie op de oprichting van de Buurtwitch Gilde zijn deze magiërs een eigen gilde gestart. Zij willen dat magiërs en magniërs in vrede samenleven in hetzelfde universum. Zij dragen ook allemaal dezelfde bonnet en sjaaltje, maar dan volledig in het wit. Ook zij hebben geen eigen beeldmerk, en zijn ook alleen herkenbaar aan de combinatie van hun witte bonnet en sjaaltje.


Vuurmeesters

De Vuurmeesters zijn een eeuwenoud gilde dat zich bezig houdt met controle over vuur en vuurmagie. Door oefening en training zijn ze meester geworden van het vuurelement en kunnen zij vuur creëren, manipuleren, controleren en ook doven. Het is een gilde waarbij de leden vrij solistisch te werk gaan. Opgenomen worden door het gilde geschiedt enkel na enkele proeven van bekwaamheid.


Schaduwschalken

Leden van de Schaduwschalken dragen onderstaand logo als tattoo. Het is een gilde van dieven, vaak ingezet door Buurtwitch om magische objecten terug te stelen van magniërs. Zij zijn verder beschikbaar voor allerlei diefstaldoeleinden en opereren uiteraard buiten de magische wetten. Het Magisch Uniment kan het maar niet opdoeken, ondanks dat ze al veel leden konden oppakken. Pas op als je magiërs met zo’n tattoo tegen komt!