fbpx

Iara Maris gaf een verse muntthee met een paar drupjes honing aan Benfolo Evil Penstroke. Veel oog had hij echter niet voor zijn thee, want zijn blik gleed telkens terug naar de magische bol in Iara’s handen. Een tikkeltje jaloers vroeg hij aan Iara hoe ze dit in haar bezit heeft gekregen. Snel legde ze dit uit, maar vroeg toen meteen, ietwat ongeduldig, wat voor object het was. Benfolo antwoordde heel direct en gaf Iara eindelijk de naam van de bol: een Oculink. Benfolo legde verder uit dat dit voorwerp een verbinding kon leggen met het oog van een ander persoon of wezen. De eigenaar van de bol kan slechts één keer een wezen kiezen waarmee hij of zij een link kan leggen. Iara zonk even in gedachten weg, terwijl ze de bol om haar nek bevestigde. Benfolo praatte lustig verder over wat hij met de bol zou doen, terwijl Iara aan haar kleine vissen in het aquarium in de hoek dacht.